IZJAVA O PRIVATNOSTI NIKOLINA PAŽNJA j.d.o.o.

primjenjuje se od 25.svibnja.2018

Kako je 25.svibnja 2018 godine na snagu stupila nova Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR- General Data Protection Regulation)  Nikolina pažnja j.d.o.o. OIB: 92127741966 svojom Izjavom o privatnosti obavljuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima, radi prava na zaštitu i privatnost osobnih podataka.
U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o privatnosti te nam se slobodno obratiti za sva vaša pitanja na adresu e-pošte, koju navodimo u Izjavi. Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka dostupna je putem e-pošte:
e-pošta: info@nikolina-paznja.hr

Osobne podatke koje prikupljamo:
• Na našoj internet stranici : prikupljaju se Vaši osobni podatci ( osnovni ) preko kontakt forme. To su ime i prezime i Vaš e-mail koji služe za stupanje u kontakt s nama, komuniciranje u vezi pružanja usluga te ostale upite ili poruke. Ovi podatci se ne obrađuju i ne koriste dalje. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj strani, na način koji nije naveden u ovoj izjavi. Podatke iz kontakt formi ne koristimo za marketinšku namjenu.
• U radu sa Vama: ostali osobni podatci koje prikupljamo su oni koje nam svojevoljno dajete u radu s nama. Vaše osobne podatke na ne koristimo za nikakve marketinške svrhe. Oni su dio procesa. Ne daju se trećim osobama.Čuvaju se sukladno Zakonu o zaštiti podataka ili do opoziva.
• Privola za slanje na newslettera- privole će se prikupljati pojedinačno putem maila i korisit će se isključivo za obaviještavanje o novim objavama na stranici ( novi članci ili nove usluge i događaji). Ukoliko pretplatnik na newsletter odluči da više ne želi primati obavijesti, na kraju svakog maila ima opciju kojom može otkazati pretplatu, u svakom trenutku.
• Kolačići

Osobne podatke prikupljamo u svrhu:
A. Pružanja naših usluga – odgovaranje na pitanja i upite, organizacija rada sa Vama i usmjeravanje razgovora sa korisnicima.
Svaka obrada osobnih podataka koja se temelji na privoli/suglasnosti ispitanika, provodi se temeljem načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti, načela ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti i pouzdanosti.
Prilikom obrade podataka svaki korisnik usluga bude upoznat s pravom na  pristup informacijama vezanim uz postupak obrade osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka,  mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka,  pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, pravom na povlačenje privole/suglasnosti, pravom na prigovor voditelju obrade i nadzornom tijelu, te s podacima o službeniku za zaštitu osobnih podataka.

B. U svrhu marketinške komunikacije – newsletter o novim uslugama i nadogradnjama postojećih usluga te događajima koje organiziramo se odobrava pojedinačnom privolom kojim dajete pravo tvrtki da prikupi, koristi Vaše osobne podatke u tu svrhu. U svakom trenutku možete zatražiti informaciju o vašim osobnim podacima koje tvrtka ima te, ako nema ugovorne obveze, privolu možete povući kad Vi to želite.

C. Za potrebe statističke analize ( google ads) : kako bismo unaprijedili iskustva posjete naše web stranice.
Vaši osobni podaci neće se ustupati trećim osobama ! Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na bilo koji način .

Razdoblje čuvanja osobnih podataka obrađujemo u svrhu:
Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se koriste ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do Vašeg opoziva.
Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo vaše podatke . Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju.
Osobne podatke iz kontakt formi ne pohranjujemo i brišemo ih odmah nakon odgovora.

Zaštita osobnih podataka:
Kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili slučajnog gubitka provodimo sve tehničke i organizacijske sigurnosne postupke u skladu s našim mogućnostima i pravilima Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka na način da osiguramo da samo ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup Vašim osobnim podacima samo onda kada je to potrebno i u skladu sa svrhom prikupljanja osobnih podataka. Nikolina pažnja j.d.o.o. Gomboševa , Zagreb, te iste osobne podatke koriste isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Primjeri  zaštite podataka su:
• praćenje, pregled i održavanje IT infrastrukture
• izrade sigurnosnih kopija
• zaštita računala antivirusnim programima
• pravilo otvaranja e-pošte iz nepoznatih izvora

Osobne podatke Nikolina pažnja j.d.o.o. neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama te smo u obvezi čuvanja povjerljivosti istih osobnih podataka i nakon prestanka prava pristupa osobnim podacima ili prestanka radnog odnosa.

Pravo na zaborav, odnosno brisanje osobnih podataka:
• U bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, ali Vas molimo da uzmete u obzir ako postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku.
• Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, što može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.
• Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti slanjem privole ovdje:
info@nikolina-paznja.hr

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Slobodni ste svakodobno i bez naknade zahtijevati informacije o vašim osobnim podacima koje smo pohranili te zatražiti informacije o tome koje vaše podatke imamo, kao i izmjenu i/ili brisanje svojih podataka na e-mail info@nikolina-paznja.hr
Također ste slobodni zahtijevati i ispravak ili brisanje bilo kojeg netočnog podatka na isti način, kao i kontaktirati nas u slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezano uz ova pravila privatnosti.

Ova procedura stupa na snagu 25.5.2018. i objavljuje se na mrežnoj stranici Nikolina pažnja j.d.o.o.